Какво представлява ISO 9001?

Оценете
(2 гласа)
Международният стандарт ISO 9001 Международният стандарт ISO 9001 TianDe

Международният стандарт ISO 9001 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в организации, независимо от техния предмет на дейност. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.


Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

Следването на изискванията на ISO 9001 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на организацията да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.

Основните принципи на качеството в ISO 9001 са осем на брой, разработени и представени в актуализираната версия. Според комитета на ISO (International Organization for Standartization), за да се постигнат целите в областта на качеството, трябва да се обърне внимание на следните направления:
ISO 9001

1. Ориентация към потребителя;
2. Лидерство на ръководителите;
3. Приобщаване на хората;
4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
5. Системен подход към управлението;
6. Постоянно подобряване на дейността;
7. Вземане на решения, основаващи се на факти;
8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.

Прочетена 5582 пъти
Вие сте тук:Home Блог Какво представлява ISO 9001?